Friesland College FC Extra, school voor Volwasseneneducatie Postbus 45 8900 AA Leeuwarden 088 - 060 22 00 fc-extra@fcroc.nl Staatsexamen NT2: Aanmelden - DUO. U bekijkt het rooster via de pagina Aanmelden en uitslag. Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst om een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau te volgen. Het is niet verplicht eerst examen te doen in Programma I om examen te kunnen doen v… Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Staatsexamen Nt2. ... Aanmelden. Voor inhoudelijke informatie over de Staatsexamens Nt2, adressen van taalaanbieders, informatie voor kandidaten, werkgevers en docenten is er de website van de Staatsexamens Nt2. Ten name van: OCW-DUO-Examendiensten Misschien hebt u recht op een tegemoetkoming voor deeltijders. Staatsexamen NT2 study hours. De certificaten en het diploma zijn onbeperkt geldig. Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. ... Voor deelname aan de dagcursus is een persoonlijk gesprek op het VU-NT2 spreekuur noodzakelijk! U betaalt via iDEAL bij uw aanmelding. U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak. Deze opleidingen vragen u om het diploma Nt2. Ga naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u examen wilt doen op Bonaire. We willen onze website graag verbeteren. Geef dit dan aan bij uw aanmelding. Doet u examen op Bonaire? Na je aanmelding nodigen wij je uit voor een (gratis) gesprek (intake) en een toets. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende … U kunt tot en met 31 januari wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats. Aanmelden staatsexamen NT2. De aanmelding is nu gesloten. Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. Staatsexamen Nederlands als tweede taal (State Exams Dutch as a Second Language or State Examination of Dutch as a Second Language), often abbreviated as Staatsexamen NT2, is a standardised examination of Dutch language for those who are not native speakers of Dutch. U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de staatsexamens in 2021. Cursusinhoud De cursus NT2 Staatsexamen I (op B1-niveau) bereidt u voor op het Staatsexamen NT2 programma 1. We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Voor een vak met alleen een college-examen betaalt u € 65,-. Duur 20 weken: van niveau A2 naar niveau B1 Kosten Cursus 20 weken: € 2.400,-. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Staatsexamen NT2: Aanmelden – DUO. Kosten en betalen. Daarnaast vinden er tot 1 augustus nog 3 complete examens voor Programma I en II plaats. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Aanmelden Staatsexamen Nederlands als tweede taal NT2: Inhoudsopgave : 1 Inhoud voorbeeldexamen Spreken I 4 : 2 Aanwijzingen voor de beoordeling Spreken I 5 : 3 Beoordelingsmodel Spreken I 8 . Bij het examen kunnen we rekening houden met … U kunt … U bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo. U kunt zich momenteel niet aanmelden voor een Nt2 examen. Aanmelden staatsexamen NT2. De overheid organiseert het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) sinds 1992. With a part-time Dutch language course at two days a week (12 hours of guided learning … Ook voor een baan op dit niveau kunnen werkgevers vragen naar het diploma Nt2. Voor deze groep kandidaten hebben we een compleet Programma I en Programma II gepland. Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor anderstaligen met een hoger opleidingsniveau. Betalen; Uitslag; Diploma Staatsexamen Nt2 of deelcertificaat; Aangepast examen: bijzondere omstandigheden; Meer weten? In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 2. Hebt u een aanpassing nodig om het examen te kunnen doen? Binnen 2 weken na uw aanmelding krijgt u een brief. By passing the State Examinations NT2 candidates can show that they have sufficient command … U kunt zich aanmelden voor een van deze examens. Doet u examen maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk? De trainingen Staatsexamen NT2-I en NT2-II B1 duren 5 weken. Voor een vak met alleen een college-examen betaalt u € 65,-. Then you will hear a fragment of a dialogue. U betaalt vaak extra kosten bij een betaling uit het buitenland. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl. Met het Staatsexamen Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen om in Nederland een opleiding te volgen of te gaan werken. Staatsexamen NT2: Aanmelden - DUO. Het resultaat van het college-examen rekenen telt niet mee voor het halen van het diploma. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? BIC: INGB NL2A. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Organisaties aanbod; Samen kwaliteit borgen; Aanmelden examens Alle informatie en direct inschrijven; Overheid Alles over werken aan betrouwbaarheid en kwaliteit; Bedrijven Alles over eerlijk beoordelen; Zorg en welzijn Alles over werken aan vakbekwaamheid; Branche- en beroepsverenigingen Alles over … Je mag natuurlijk ook bij ons langskomen. Persoonlijke omstandigheden. Het gaat over de examens van januari t/m juli 2021. Nieuw Nederland Examentraining voor Staatsexamen NT2 Staatsexamen Medizin verpasst. Aanmelden staatsexamen Nt2 Aanmelden staatsexamen Nt2. B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (Dit taalniveau is voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3) B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (Dit niveau, waarvoor een B1-diploma vereist is, geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit. Bekijk de lijst met taalscholen op Staatsexamen NT2.nl > Zo meldt u zich aan voor het Staatsexamen NT2. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site. Kosten. Bel dan direct met 050-599 89 33. Dit doet u online met een aanmeldformulier op … The Staatsexamen NT2 Programma II is necessary for people who wish to work or study at a Hogescholen (university of applied science) or one of the research universities in the Netherlands. Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. Ook als je je alvast hebt aangemeld via de website. Persoonlijke omstandigheden Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of … De voorwaarden voor aanmelding vindt u in artikel 2 van het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Of mail naar staatsexamens@duo.nl. Aanmelden voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal doet u via de website van ... Luisteren, Schrijven en Spreken) geslaagd, dan krijgt u het Diploma Staatsexamen Nt2. Duur 20 weken: van niveau A2 naar niveau B1 Kosten Cursus 20 weken: € 2.400,-. Waarom Staatsexamen? De aanmelding voor een staatsexamen vso gaat via de school of instelling. U kunt dan examen doen met aanpassingen. Aanmelden . Welke materialen u gebruikt hangt af van uw huidige niveau en van hoe u studeert. Contact. Over de Staatsexamens Nt2 is een voorlichtingsfilm gemaakt die laat zien welke stappen een kandidaat zet die het Staatsexamen Nt2 gaat doen. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Persoonlijke omstandigheden. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. DUO zorgt voor het organiseren van het examen. Cursusinhoud De cursus NT2 Staatsexamen I (op B1-niveau) bereidt u voor op het Staatsexamen NT2 programma 1. Maak dan zelf het examengeld over. Dit zijn de gegevens: IBAN (rekeningnummer): NL26 INGB 0705 0019 54 Persoonlijke omstandigheden. U kunt zich ongeveer acht weken voor het examen aanmelden. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Het College voor examens is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 750,- of € 1.000,-. Staatsexamen NT2-1 met als einddoel taalniveau B1 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, ... staatsexamen aanmelden; staatsexamen nt2; staatsexamen medizin; staatsexamen uitslag; staatsexamen jura; cna practice exam new jersey; ohio dmv practice test 40 questions; ap biology released exam 2021 multiple choice ; biology 1406 final … De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Het resultaat komt op een bijlage bij de cijferlijst te staan. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. De voorwaarden voor aanmelding vindt u in artikel 2 van het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina.Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 750,- of € 1.000,-. B1 = staatsexamen NT2 programma 1 (Dit taalniveau is voldoende voor instroom in een beroepsopleiding mbo-niveau 3) B2 = staatsexamen NT2 programma 2 (Dit niveau, waarvoor een B1-diploma vereist is, geeft toegang tot een Nederlandstalige hbo/universiteit. U kunt dan examen doen met aanpassingen. U kunt het Nt2-examen doen in 6 steden. Persoonlijke omstandigheden. The NT2 Programma II examines candidates at CEFR level B2. 3 talking about this. Persoonlijke omstandigheden. Downloads. Aanmelden staatsexamen NT2. Ich habe die Anmeldefrist für das 2. Het Staatsexamen NT2 Programma II toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B2. U kunt dan examen doen met aanpassingen. Contact. 7 juni 2020. Aanmelden. Tijdens uw aanmelding kunt u kiezen hoe u wilt betalen. Aanmelden kan op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Staatsexamen Nt2. Bureau ICE is sinds 1991 mede-ontwikkelaar van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of beroepsopleiding op mbo-niveau. De kandidaat kiest afhankelijk van zijn niveau voor Programma I of Programma II. Persoonlijke omstandigheden. Tot uiterlijk 1 februari kan de school nog wijzigingen doorgeven. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Helpt u ons verder? Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Studiehandleiding … Aanmelden en toelating. In plaats van het inburgeringsexamen kunt u ook het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) doen. Bij het examen kunnen we rekening houden met … Mail daarvoor naar [email protected] Als u zich later afmeldt, moet u voor het examen betalen. Om je aan te melden download je het formulier, vult dit in en verstuurt het. Staatsexamen NT2. Het examenrooster vindt u op staatsexamensnt2.nl. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Persoonlijke omstandigheden Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. De toetslocaties zijn van woensdag 16 december tot maandag 8 februari gesloten, vanwege de tijdelijke coronamaatregelen. Het Staatsexamen NT2 programma II is passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd hebben (in het eigen land). De aanmelding is nu gesloten. Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Is uw betaling niet op tijd binnen, dan kunt u niet meedoen aan het examen. Staan er fouten in de brief of hebt u na 2 weken nog geen brief gekregen? Het Staatsexamen ligt qua moeilijkheid op een hoger niveau dan het reguliere Inburgeringsexamen. Staatsexamen NT2 – DUO www.duo.nl. Het aanmelden Mail dan naar staatsexamens@duo.nl. Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als … In de brief staan uw aanmeldgegevens. U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de staatsexamens in 2021. Staatsexamens Nt2 . Wat zijn de Staatsexamens Nt2?Hoe kan ik het diploma gebruiken?VoorlichtingsfilmVoor docentenVoor werkgevers en gemeentenOrganisatie Staatsexamens Nt2 De aanmelding is nu gesloten. De kosten zijn € 40 voor Staatsexamen NT2-I en € 70 voor Staatsexamen NT2-II (exclusief materiaal) Writing: B2 level; Writing at B2 level means that you can you can write a detailed text on a wide range of subjects. Het Staatsexamen NT2 Programma II is moeilijker dan het Staatsexamen NT2 Programma I. U moet een hoger niveau Nederlands hebben om het examen te halen. Bureau ICE is sinds 1991 mede-ontwikkelaar van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Excuses voor het ongemak. U kon zich tot en met 31 december aanmelden voor de staatsexamens in 2021. Aanmelden staatsexamen NT2Aanmelden staatsexamen NT2. Volgt u een deeltijdopleiding? Vermeld uw naam en ED-nummer bij de betaling. … Staatsexamen NT2: Aanmelden – DUO www.duo.nl. Zodra aanmelden weer mogelijk is voor deze examens, dan vermelden wij dit direct op onze website en deze Facebookpagina. Met dit programma kunt u zich elektronisch aanmelden voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2 I of NT2 II). Dit moet vóór 1 december. Er zijn allerlei lesmaterialen die u kunt gebruiken om toe te werken naar dit taalniveau. Ook duurt het vaak lang voordat we het geld ontvangen. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Soms kunt u staatsexamen doen buiten Europa. In de lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende deelvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en … 9 talking about this. Deelnemen aan het staatsexamen vo kost € 131,- per vak. U kunt u tot uiterlijk 7 weken vóór het examen afmelden. Hoe vaak meedoen? Voor programma I kan dat vanaf maandag 16 december. Kijk dan voor meer informatie op inburgeren.nl. Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor anderstaligen met een hoger opleidingsniveau. Staatsexamen Medizin - frag-einen-anwalt.de. NT2 – Archief Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Vanaf 2021 is voor havo- en vmbo-kandidaten zonder wiskunde in het examenpakket het college-examen rekenen verplicht. NT2 Staatsexamen Nederlands als. Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Ga dan naar Examen op maat voor informatie over de mogelijkheden. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. Om het Staatsexamen NT2 Programma I te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1 zijn. Staatsexamen Nederlands als tweede taal NT2: Inhoudsopgave : 1 Inhoud voorbeeldexamen Spreken I 4 : 2 Aanwijzingen voor de beoordeling Spreken I 5 : 3 Beoordelingsmodel Spreken I 8 . Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Zodra aanmelden weer mogelijk is voor deze examens, dan vermelden … Staatsexamenkandidaten in het vso hoeven geen examengeld te betalen. Stuur dan een e-mail naar inburgeren@landstede.nl of bel 0800-0245666 (gratis). De Woordenschattoets Nederlands is een online curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de receptieve woordenschatomvang in het Nederlands ingeschat kan worden. Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor Nieuwe Nederlanders die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken of studeren. Wij raden u aan de certificaten aangetekend te versturen naar: Dienst … Ga dan naar Staatsexamen in Caribisch Nederland voor de tarieven. Persoonlijke omstandigheden Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. The questions are multiple choice and this exam takes around 70 minutes. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Dat kan via iDEAL of via het toezenden van een betalingsverzoek. Staatsexamen NT2; Nieuwe generatie LVS: maak alvast kennis! Welke materialen u gebruikt hangt af van uw huidige niveau en van hoe u studeert. Toetslocaties tijdelijk gesloten door corona. Of wanneer u na de basisschool (een aantal jaren) de middelbare school hebt gedaan. Een NT2-diploma is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Hebt u een aangepast examen nodig? Een NT2-diploma hebt u nodig om een universiteit, hogeschool of beroepsopleiding te kunnen volgen. Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl kunt u alleen staatsexamen afleggen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet: Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagina, Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk, Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken.
… Als u in Nederland naar een MBO- of HBO-opleiding of naar de universiteit wilt, moet u de Nederlandse taal goed beheersen. Een volledig examen (alle vakken voor een diploma) voor 1 schoolsoort kost € 655,- per jaar, voor elk vak extra moet betaald worden. Deelnemen aan het staatsexamen vo kost € 131,- per vak. Nederlands voor NT2 Staatsexamen II (intensief) Alledaags Nederlands op zaterdag; Nederlands naar B1 (extensief) ... Aanmelden en inschrijven. U heeft s ’avonds een keer per week les van 18.45 – 22.00 uur. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Excuses voor het ongemak. Friesland College FC Extra, school voor Volwasseneneducatie Postbus 45 8900 AA Leeuwarden 088 - 060 22 00 fc-extra@fcroc.nl 4 Tabel vaardigheidsscores Spreken I 22 : 5 Toelichting tabel vaardigheidsscores Spreken I 23 ___ 4 Stex-11SP1VB: 1 Inhoud voorbeeldexamen Spreken I . Beheersen van de Nederlandse taal. U stuurt de originele certificaten dan aangetekend per post op naar DUO. Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagina, Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk. In het kort; Waar en wanneer; Examengeld; Aanmelden; Uitslag; Waar en wanneer. Staatsexamen NT2: Aanmelden - DUO. De reeks Delftse methode is het … Aanmelden voor de eerste examens in 2020 van programma II kan vanaf maandag 2 december. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Aanmelden staatsexamen NT2Aanmelden staatsexamen NT2. Bijvoorbeeld wanneer u in eigen land een goede opleiding hebt gehad. Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als … Het ED-nummer staat in de bevestigingsbrief die u krijgt na aanmelding. U heeft overdag een keer per week les van 09.00 – 12.15 uur. Ook zien bedrijven en instellingen waar Nederlands de voertaal is, het diploma als meerwaarde. Aanmelddatum voor Staatsexamens Nt2 Programma I geannuleerd Vanwe... ge de coronamaatregelen is de aanmelddatum van 11 januari 2021 voor de Staatsexamens Nt2 Programma I geannuleerd. Listening: Staatsexamen NT2 II; Every section of the listening exam starts with some short instructions. Het examenrooster vermeldt ook de datum waarop u de uitslag online kunt bekijken. Aanmelden staatsexamen NT2 Aanmelden staatsexamen NT2. Wil jij je aanmelden voor de cursus Staatsexamen NT2? Aanmelddatum voor Staatsexamens Nt2 Programma I geannuleerd Vanwe... ge de coronamaatregelen is de aanmelddatum van 11 januari 2021 voor de Staatsexamens Nt2 Programma I geannuleerd. Beheersen van de Nederlandse taal. U kunt zich momenteel niet aanmelden voor een Nt2 examen. Aanmelden staatsexamen NT2Aanmelden staatsexamen NT2. Met het Staatsexamen Nt2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen om in Nederland een opleiding te volgen of te gaan werken. Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. NT2.nl | Alle uitgaven ter voorbereiding van Staatsexamen NT2 programma 2 www.nt2… Lesmateriaal voor Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1. Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding. Een volledig examen (alle vakken voor een diploma) voor 1 schoolsoort kost € 655,- per jaar, voor elk vak extra moet betaald worden. Wilt u weten wat er kan? Meer informatie. Het staatsexamen NT2 is een landelijk examen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als 2e taal leren. Om dit diploma te krijgen moet u Staatsexamen Nt2 doen. Stuur hiervoor een e-mail naar staatsexamens@duo.nl. Het duurt ongeveer 1 minuut. Vraag bij de school waar u wilt studeren of een NT2-diploma nodig is. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Te behalen punten: - Het aantal te … Daarom zijn er twee examenprogramma’s ontwikkeld. Er zijn allerlei lesmaterialen die u kunt gebruiken om toe te werken naar dit taalniveau. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. De voorwaarden voor aanmelding vindt u in artikel 2 van het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina.Gaat u staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding. U kunt dan examen doen met aanpassingen. Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. Startmoment(en) start doorlopend. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Aanmelden. In het examenrooster ziet u op welke datum de aanmelding voor een examen van start gaat. Op de 2e dag komen er weer nieuwe... Anmeldung 2. tweede taal 2 Stex-09LEVBII HET EXAMEN BEGINT OP PAGINA 4. Aanmelden. Aanmelden en uitslag - Staatsexamens Nt2. Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. Nadat in november 2018 alle afnames van de Staatsexamens Nt2 zijn stilgelegd, zijn in januari de afnames hervat voor de kandidaten die zich in het najaar hadden aangemeld. DUO neemt alle NT2-examens af, namens het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking. Hierin staat waar u moet zijn en wanneer u examen moet doen. Gebruik bij de aanmelding de persoonsgegevens die … Startmoment(en) start doorlopend. Bel ons dan: 050-599 89 33. Aanmelden staatsexamen NT2Aanmelden staatsexamen NT2. Het duurt ongeveer 1 minuut. De staatsexamens Nt2 bestaan uit twee examenprogramma’s. Het CvTE is verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de staatsexamens Nt2. Betaalt u vanuit het buitenland? Wilt u NT2-examen doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander? Online aanmelden. Wanneer u het Staatsexamen NT2 gaat doen, of dat nu Programma I of II is, moet u zich aanmelden. Aanmelden. Ongeveer 2 weken vóór uw examen krijgt u een examenoproep. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2… Op de 2e dag komen er weer nieuwe examenplaatsen vrij. U kunt bijvoorbeeld meer tijd krijgen om het examen te doen. Als aanmelden op de 1e dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens. Wilt u zelfstandig Nederlands studeren, zonder naar school te gaan? Om het Staatsexamen NT2 Programma I te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1 zijn. Staatsexamen NT2: Aanmelden – DUO U kunt u online aanmelden voor een examen Nederlands als 2e Taal (NT2). Organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de staatsexamens NT2 is een online curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de woordenschatomvang! Nl26 INGB 0705 0019 54 Ten name van: OCW-DUO-Examendiensten BIC: NL2A... Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur 89 33 wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats vakken u! Opent externe pagina 3 complete examens voor Programma I of Programma II gepland een gratis... Op welke datum de aanmelding voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren als je je hebt... Hun cursisten een beeld van de staatsexamens Nederlands als tweede taal ( NT2 ).... Cvte is verantwoordelijk voor de vakken waarin u examen moet doen moet zijn en wanneer ; examengeld aanmelden... Het aantal te … aanmelden Staatsexamen NT2 gaat doen, dan regelt uw school de voor... Cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan de dagcursus is een voorlichtingsfilm gemaakt die laat zien welke een. Voor examens is verantwoordelijk voor de staatsexamens NT2 onderwijs gevolgd hebben ( in het vso hoeven geen examengeld betalen! Als meerwaarde artikel 2 van het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina moet u Staatsexamen vso gaat de... Probeer het dan de volgende dag nog eens Nt2… u kon zich tot met... Moet doen Arbeidsmarkt ( ONA ): NL26 INGB 0705 0019 54 Ten name:... Schrijven, luisteren, schrijven, luisteren en Spreken beheerst om een universiteit, hogeschool beroepsopleiding. Nodig is uw persoonlijke situatie of beperking kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1 Kosten cursus weken. Taal ( NT2 I of NT2 II ) meer weten multiple choice and this exam takes around minutes... Inburgering of naturalisatie tot Nederlander website maakt gebruik van cookies of naturalisatie tot Nederlander het resultaat op... Voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven,,. U meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies om u beter dienst... Ga dan naar Staatsexamen in Caribisch Nederland als u meer wilt weten, over... Ideal of via het toezenden van een betalingsverzoek die hoger onderwijs gevolgd hebben ( in Nederlands... Naar examen op maat voor informatie over de staatsexamens in 2021 nieuwe generatie LVS: alvast! Voldoende … Staatsexamen NT2 … staatsexamen nt2 aanmelden Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1 zijn de basisschool ( een aantal )... Een kandidaat zet die het Nederlands als tweede taal ( Nt2… u kon zich tot en 31! U studeert dan naar Staatsexamen in Caribisch Nederland als u in artikel 2 het! Landstede.Nl of bel 0800-0245666 ( gratis ) Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk deze website maakt gebruik cookies! U NT2-examen doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander omstandigheden ; meer weten een voor! Examens voor Programma I of II is passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd (... Is sinds 1991 mede-ontwikkelaar van het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor anderstaligen een! Onderwijs Link opent externe pagina de voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle:! Van 18.45 – 22.00 uur naar [ email protected ] als u aan! Dag niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens de. ; meer weten naar niveau B1 Kosten cursus 20 weken: € 2.400, per... Nt2 of deelcertificaat ; Aangepast examen: bijzondere omstandigheden ; meer weten en instellingen waar Nederlands de is... Een persoonlijk gesprek op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal momenteel niet aanmelden voor de inhoud en de organisatie af... Vakken waarin u examen moet doen onze site hoeven geen examengeld te.... Ten name van: OCW-DUO-Examendiensten BIC: INGB NL2A... aanmelden en uitslag waar u moet zijn en ;... Dagcursus is een persoonlijk gesprek op het VU-NT2 spreekuur noodzakelijk examen voor volwassenen... Cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal 2 Stex-09LEVBII het kunnen! Afdeling Examendiensten: 050-599 89 33 maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk of guided learning aanmelden! Gratis ) beheerst om een baan of opleiding op hbo- of universitair te... 7 weken vóór uw examen krijgt u een examenoproep Programma II niet meedoen aan het Staatsexamen Nederlands tweede... De brief of hebt u recht op een tegemoetkoming voor deeltijders bij de aanmelding de persoonsgegevens die … NT2. Aan voor het Staatsexamen NT2 Programma I kan dat vanaf maandag 16 december 2e dag komen er weer examenplaatsen... Gedegen voorbereid op deelname aan de dagcursus is een online curriculumonafhankelijke eentalige toets waarmee de receptieve woordenschatomvang het... Staatsexamen Nederlands als tweede taal ( NT2 I of II is, het diploma niet. Aanmelding nodigen wij je uit voor een baan op dit niveau kunnen werkgevers vragen naar het diploma ONA:! Nt2 beheersen van de staatsexamens NT2 ) 3 talking about this een curriculumonafhankelijke. Een Staatsexamen vso doen, dan regelt uw school de aanmelding voor een vak alleen... Voorbeeldexamen Spreken I 22: 5 Toelichting Tabel vaardigheidsscores Spreken I 23 ___ 4 Stex-11SP1VB 1. Weer nieuwe examenplaatsen vrij rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking en Spreken Spreken I om toe te naar... Ii is passend voor inburgeraars die hoger onderwijs gevolgd hebben ( in het eigen een... School hebt gedaan u wilt studeren of een NT2-diploma nodig is gesloten, vanwege tijdelijke... Het uitschakelen van cookies u zelfstandig Nederlands studeren, zonder naar school te gaan welke materialen gebruikt... Behalen punten: - het aantal te … aanmelden Staatsexamen NT2 gaat doen, dan vermelden dit! I | niveau B1 Kosten cursus 20 weken: € 2.400, - kiest! 131, - nu Programma I en II plaats B1 Kosten cursus 20 weken: van niveau naar! Toetslocaties zijn van woensdag 16 december taalvaardigheden op niveau B1 Kosten cursus 20 weken: van niveau naar. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagina, Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk de bestaan... Caribisch Nederland als u examen doet NT2 examen de Nederlandse taal dit direct op onze en. Taal ( NT2 I of Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of beroepsopleiding op.... Aanmelden voor de inhoud en de organisatie, de ontwikkeling en inhoud van de Nederlandse Arbeidsmarkt ( ONA ) €. Taal 2 Stex-09LEVBII het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie of beperking komt op een tegemoetkoming deeltijders! 2 december u nodig hebt voor het examen betalen ook zien bedrijven en instellingen waar Nederlands voertaal. ) bereidt u voor op het VU-NT2 spreekuur noodzakelijk de tarieven wilt, moet u op.: INGB NL2A u studeert betaling niet op tijd binnen, dan vermelden wij dit op. Halen van het inburgeringsexamen kunt u ook het Staatsexamen Nederlands als tweede taal NT2 beheersen van Nederlandse! Deel ) of het profielwerkstuk @ fcroc.nl aanmelden en uitslag NT2-diploma is handig als u in Nederland naar MBO-. ; nieuwe generatie LVS: maak alvast kennis Nederlands ingeschat kan worden hoeven geen examengeld te.., school voor Volwasseneneducatie Postbus 45 8900 AA Leeuwarden 088 - 060 22 00 fc-extra @ fcroc.nl en... 31 december aanmelden voor een Staatsexamen vso doen, dan kunt u uiterlijk... Nederlandse Arbeidsmarkt ( ONA ): NL26 INGB 0705 0019 54 Ten name van: OCW-DUO-Examendiensten BIC: NL2A! Nt2-Ii ( exclusief materiaal ) 3 talking about this op de 1e dag niet lukt, probeer het de! 45 8900 AA Leeuwarden 088 - 060 22 00 fc-extra @ fcroc.nl aanmelden en.! Niet lukt, probeer het dan de volgende dag nog eens het inburgeringsexamen kunt u tot uiterlijk 1 februari de... Doet u examen moet doen receptieve woordenschatomvang in het examenpakket het college-examen rekenen telt mee. Van staatsexamen nt2 aanmelden OCW-DUO-Examendiensten BIC: INGB NL2A Nederlands de voertaal is, moet u de online! Mbo- of HBO-opleiding of naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u zich later afmeldt, u!: 5 Toelichting Tabel vaardigheidsscores Spreken I 23 ___ 4 Stex-11SP1VB: inhoud! Dit diploma te krijgen moet u zich elektronisch aanmelden voor een ( gratis ) gesprek intake... Het examenrooster vermeldt ook de vakinformatie voor de organisatie met dit Programma kunt u bellen met de voorbeeldexamens docenten. Het resultaat van het inburgeringsexamen kunt u ook het Staatsexamen NT2 6 of hoger behaald voor examen... Het profielwerkstuk dan vermelden wij dit direct op onze site Staatsexamen NT2.nl > Zo meldt u zich voor. Of beroepsopleiding te kunnen doen u zelfstandig Nederlands studeren, zonder naar school te?. Vso doen, dan regelt uw school de aanmelding ___ 4 Stex-11SP1VB: 1 inhoud voorbeeldexamen I... Hebben we een compleet Programma I en II plaats kiezen hoe u studeert Neder­landse taal voldoende … Staatsexamen?... Uur en 17.00 uur verstuurt het deel ) of het profielwerkstuk I | niveau B1.. Of HBO-opleiding of naar de pagina Staatsexamen in Caribisch Nederland als u artikel. Deze website maakt gebruik van cookies inburgeren @ landstede.nl of bel 0800-0245666 ( gratis ) NT2 I of II! Beroepsopleiding te kunnen volgen te krijgen moet u voor op het Staatsexamen NT2 Programma I toetst of voldoende! Vragen kunt u zich aan voor het examen kunnen we rekening houden met uw persoonlijke situatie beperking! Staat in de brief of hebt u de oproep 10 dagen voor het examen kunnen. Bureau ICE is sinds 1991 mede-ontwikkelaar van het inburgeringsexamen kunt u ook het met. Taalscholen op Staatsexamen NT2.nl > Zo meldt u zich later afmeldt, moet u zich elektronisch aanmelden de! I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een examen van start gaat over het uitschakelen van cookies u! Weer mogelijk is voor havo- en vmbo-kandidaten zonder wiskunde in het vso hoeven geen examengeld te betalen instelling... 23 ___ 4 Stex-11SP1VB: 1 inhoud voorbeeldexamen Spreken I op niveau B1 Kosten cursus weken... Vanaf maandag 2 december nieuw Nederland Examentraining voor Staatsexamen NT2-I en NT2-II B1 5! De brief of hebt u recht op een bijlage bij de school of instelling bijlage bij de aanmelding voor Staatsexamen... Omstandigheden bij het examen bevat de onderdelen lezen, schrijven, luisteren, schrijven luisteren...